The Definitive Guide to Oikeusaputoimisto

Julkinen oikeusavustaja voi kuitenkin tarvittaessa antaa oikeudellisia neuvoja ja laatia tarvittavia asiakirjoja.;

You are able to personalize your cookie Tastes here. Empower or disable the following classes and preserve your choice.

Allow or Disable Cookies If you disable this cookie, we will not be in a position to preserve your preferences. Because of this each and every time you check out this website you will need to empower or disable cookies again.

The important cookies are important for the Safe and sound and correct operation of our website and also the registration process.

Noin 75 % suomalaisista on oikeutettuja saamaan maksutonta oikeusapua kokonaan tai ainakin osittain valtion varoista. Oikeusapulaskurilla voit tarkistaa, olisitko oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun.

This web page contains personal information accessible just for registered customers. Please log in or develop a new account to access the personal written content.

Edellä tarkoitetuissa asioissa julkinen oikeusavustaja voi kuitenkin tarvittaessa antaa oikeudellisia neuvoja ja laatia tarvittavia asiakirjoja.

Oikeusaputoimistojen palveluksessa olevat lakimiehet eli julkiset oikeusavustajat antavat julkiseen oikeusapuun oikeutetuille oikeudellista neuvontaa sekä hoitavat toimeksiantoja tuomioistuimissa.

Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan. Soi­ta oi­keus­a­pu­toi­mis­toon

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artiklan mukaan valtiolla on rikosasioissa velvollisuus antaa rikoksesta syytetylle oikeusapua, jos syytetty ei itse pysty maksamaan saamastaan oikeusavusta ja oikeudenmukaisuus näin vaatii.

Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan. Soi­ta oi­keus­a­pu­toi­mis­toon

Some webpages of the Web site are available only for registered users. Create an account now and get access to restricted internet pages of this Web site as well as their information.

Säh­köi­established asioin­ti­pal­ve­lut Asia­kas­oh­je ko­ro­na­ti­lan­tees­sa

Lakimiehen palvelut ovat maksullisia, mutta jos tulosi ovat pienet tai keskisuuret, voit saada ilmaista tai osittain korvattavaa oikeudellista apua valtion oikeusaputoimistosta.

The expert services of an attorney are subject matter into a cost, but Should your profits is small or typical, you could be suitable at no cost or partly reimbursed legal help from the general public Lawful Assist Workplace (oikeusaputoimisto).

Rikoksen asianomistaja voi saada asianajajan avukseen oikeuteen myös tuloistaan riippumatta. Vaihtoehtoja on kolme:

Säh­köi­established asioin­ti­pal­ve­lut Asia­kas­oh­je ko­ro­na­ti­lan­tees­sa

Oikeusapulain tarkoittamaa julkista oikeusapua voi saada periaatteessa kaikissa oikeudellisissa asioissa, esimerkiksi oikeudenkäyntiasioissa ja asiakirjojen laadinnassa.

Pakolaiset ja Oikeusaputoimisto turvapaikanhakijat voivat hakea apua ja neuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä muun muassa Pakolaisneuvonta ry:stä tai oikeusaputoimistoista.

Your browser isn’t supported any more. Update it to get the most effective YouTube knowledge and our latest attributes. Learn more

Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja.

Privateness Overview This Site employs cookies to make sure that we can easily supply you with the best user experience feasible. Cookie information is saved in the browser and performs features such as recognising you when you return to our Web site and encouraging our workforce to grasp which sections of the web site you find most appealing and useful.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The Definitive Guide to Oikeusaputoimisto”

Leave a Reply

Gravatar